Навигация

Модернизация 3.0

Общая информация

Очередь на участки

Баннеры

Контакты

ГУ "Аппарат акима Ескельдинского района" Алматинской области

Казахстан, Алматинская область
Ескельдинский район, ул Оразбекова, 67

Индекс: 040500

Тел: 8 (72836) 3-05-05
Факс: 8 (72836) 3-03-27

Email:eskeldy-akimat@mail.ru

Новости

Жас келсе - іске

Жастық жігермен, бар ынтасымен, өз ісінің маманы атанып жүрген ауданымызда жастар қатары көбейіп келеді. Солардың бірі Гүль-нафис Сәбитқызы Байбарақова. Ол Ақсу ауданы, Ақсу ауылының тумасы. Мама-ния атындағы орта мек-тепті үздік аттестатпен, І.Жансүгров атындағы Жетісу мемлекеттік уни-верситетін қызыл дип-ломмен аяқтаған. Мек-тепте де, жоғары оқу орнында да өзінің ізден-гіш, қабілетті екенін көр-сете білген Гүльнафис алғашқы еңбек жолын 2008 жылы Талдықорған педагогикалық коллед-жінде ұстаз болудан бастайды. 2010 жылы «Диплом-мен ауылға» бағдарлама-сы бойынша аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама-лар бөліміне әлеуметтік қызметкер болып орнала-сады. Бағдарлама аясын-да тиісті көтерме жәр-демақысын алған жас ма-ман көп ұзамай баспа-налы болады. Жүзі жылы, кез-келген адаммен тез тіл табыса білетін, өз жұмысын жау-апкершілікпен, тынды-рымды орындайтын жас маман бүгінгі күні мүм-кіндігі шектеулі балалар-ға үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімінде әлеу-метті...
Подробнее Просмотры: 385 Категория: Новости Дата: 20.08.2014

Қыс қамы - қазірден

Биыл қыстамаға тү-сетін мыңдаған мал үшін осы күнге дейін 51700 тонна ірі собықты шөп дайындалды. Бұған қо-сымша 10 мың тонна сабан тағы бар. Енді 4,5 мың тоннадай мал азығы тағы дайындалуда. Сондай-ақ, 10 мың тон-на пішендеме салынды. Биыл 253 гектар жерге мал азығындық жүгері егілген болатын. Бұл да бітік шықты. Жүгеріден сүрлем салуға дайындық ойдағыдай. Орташа гек-тар түсімін есепсек, 12 мың тоннадан астам сүрлем салынбақ. Әрине, әлі шабылмаған соя бар екендігін ескерсек, малға деп жинаған маялар тағы да биіктей түспек. С. БИБОЛОВ.
Подробнее Просмотры: 295 Категория: Новости Дата: 19.08.2014

Ұштастырыла жүргізілуде

Биыл аудан шаруа қожалықтары 10500 гек-тар жерге күздік бидай еккен еді. Оның 450 гек-тары суармалы алқапқа орналасқан болатын. Жаз құрғақ болды. Күннің ап-тап ыстығы, аңызақ соқ-қан жел, әрине егіннің шығымының жақсы бо-луына кері әсерін тигізді. Десе де, өнім былтырғы-дай бітік болмаса да, жаман болған жоқ. Гектар басы орта есеппен 20 центнерден айналды. Ал өзіміз айтқан суармалы жерлерге егілген күздік-тің әр гектары 33,7 цент-нерден дән берсе, “Хиль-ниченко и К” сенім серік-тестігіне қарасты кейбір участоктерден 45 цент-нерге дейін түсім түсті. Қазір аудан бойынша астық ору науқаны аяқта-луға жақын. Бүгінгі күнге дейін барлық егілген 26959 гектар арпа мен бидайдың 21500 гектары орылып бастырылды. Ор-таша түсім алдын-ала жүргізілген есептеуге қарағанда 20,5 центнер-ден болып отыр, дейді аудандық ауылшаруашы-лығы бөлімі басшысының орынбасары Ж. Ағыбаев. Барлығы 44100 тонна астық бастырылды. Аудан диқандары ас-тығы орылған алқаптарды келер жылдың егініне дай-ындауды...
Подробнее Просмотры: 274 Категория: Новости Дата: 19.08.2014

Бизнеске бастар жол

Бизнес бастау үшін қандай көмектер мен жәрдем керек, дәл осы турасында аудан көле-мінде кәсіпкерлерге кеңес есебінде таңдаулы, мазмұнды, іскерлік семинарлар болып өтті. Семинардың басты себепкерлері аудандық «ДАМУ» қорымен Ескелді аудандық кәсіпкерлерді қолдау палатасы. Бұл – жұмыс енді бастап жатқандар үшін, кәсіппен айналысып үлгергендер үшін үлкен кеңес болды. Еңәуелгі отырыс Сы-рымбет ауылында болып өтті. Ауыл жұртшылығын орталық Мәдениет үйіне жинап, мамандармен пікір-алмасты. Жиын барысында «ДАМУ» қорының кеңесші-лері Мансұр Тілеубаев пен Олжас Сыдықов, бизнестің жол картасын жан-жақты талдап, ашып айтып, «ДАМУ»-дың кәсіпкерлерге деген өзіндік қолдауын жеткізді. Өз сөзінде Мансұр Тілеубаев, «ДАМУ» қорыныңүш бағытта жұмыс жасай-тынын: 1 - алғашқы көмек, 2 - шет елге шығарған өнімін экспорттау үшін жасалатын көмек, 3 - кәсіпкерлерді шет елге және елміздегі таң-даулы Н.Назарбаев уни-верситетінде оқыту бағыт-бағдарларын айтты....
Подробнее Просмотры: 303 Категория: Новости Дата: 18.08.2014

Чествовали созидателей

На минувшей неделе в областном центре состоялось торжественное собрание, посвященное профессио-нальному празднику - Дню строителя. В нем приняли участие заместители районных и городских акимов, руко-водители отделов строительства, архитектуры и градостротельства, руководители строительных компаний. После поздравлений с наилучшими пожеланиями в адрес тех, чей труд считается самым мирным и созида-тельным, состоялось награждение лучших строителей медалями и благодарственными письмами акима области. В числе награжденных был руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Ескельдинского района» Галымжан Алпысбаев. Нашему земляку было присвоено звание с вручением нагрудного знака «Почетный архитектор». Мы поздравляем Г. Ал-пысбаева и желаем ему и дальше трудиться на благо своего родного края.
Подробнее Просмотры: 285 Категория: Новости Дата: 18.08.2014

Бизнеске бастар жол

Бизнес бастау үшін қандай көмектер мен жәрдем керек, дәл осы турасында аудан көле-мінде кәсіпкерлерге кеңес есебінде таңдаулы, мазмұнды, іскерлік семинарлар болып өтті. Семинардың басты себепкерлері аудандық «ДАМУ» қорымен Ескелді аудандық кәсіпкерлерді қолдау палатасы. Бұл – жұмыс енді бастап жатқандар үшін, кәсіппен айналысып үлгергендер үшін үлкен кеңес болды. Еңәуелгі отырыс Сы-рымбет ауылында болып өтті. Ауыл жұртшылығын орталық Мәдениет үйіне жинап, мамандармен пікір-алмасты. Жиын барысында «ДАМУ» қорының кеңесші-лері Мансұр Тілеубаев пен Олжас Сыдықов, бизнестің жол картасын жан-жақты талдап, ашып айтып, «ДАМУ»-дың кәсіпкерлерге деген өзіндік қолдауын жеткізді. Өз сөзінде Мансұр Тілеубаев, «ДАМУ» қорыныңүш бағытта жұмыс жасай-тынын: 1 - алғашқы көмек, 2 - шет елге шығарған өнімін экспорттау үшін жасалатын көмек, 3 - кәсіпкерлерді шет елге және елміздегі таң-даулы Н.Назарбаев уни-верситетінде оқыту бағыт-бағдарларын айтты....
Подробнее Просмотры: 373 Категория: Новости Дата: 18.08.2014

Прошла международная олимпиада «Эрудиты планеты - 2014»

С 7-го по 11 января в Москве прошла Международная олимпиада «Эрудиты планеты – 2014», в которой приняли участие школьники из Эстонии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Наша страна на международном первенстве была представлена двумя командами из городов Караганды и Талдыкоргана. Честь области и страны достойно отстояли ученики седьмого класса Специализированного лицея «Экономики и бизнеса» №24 для обучения на трех языках имени Мухтара Арына, которые заняли первое место в общекомандном зачете. По приезду в Талдыкорган победителей Международной олимпиады принял аким города Ермек Алпысов, В теплой дружественной обстановке ученики поделились впечатлениями с главой областного центра о поездке в Москву и о новых друзьях, представлявших разные страны. В свою очередь Ермек Амантаевич отметил, что Глава Государства уделяет огромное внимание развитию образования. Директор специализированного лицея Мария Галиева отметила роль педагога. По словам директора, выпускница...
Подробнее Просмотры: 464 Категория: Новости Дата: 26.01.2014

К сведению государственных служащих!

Налоговое управление по городу Талдыкорган разъясняет, что согласно пункту 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» одна из обязанностей государственных служащих - представление в налоговый орган по месту жительства декларации о доходах и принадлежащем ему имуществе, находящемся как на территории РК, так и за ее пределами. Декларацию по индивидуальному подоходному налогу и имуществу по форме 230.00 в соответствии с п.2 ст.185 Налогового кодекса РК представляют следующие категории лиц: - физические лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Законом РК «О борьбе с коррупцией», а именно: - лица, занимающие государственную должность; - лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам - в течение 3-х лет после увольнения; - физические лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РК (освобожденные условно-досрочно от о...
Подробнее Просмотры: 359 Категория: Новости Дата: 26.09.2013