Навигация

Модернизация 3.0

Общая информация

Очередь на участки

Баннеры

Контакты

ГУ "Аппарат акима Ескельдинского района" Алматинской области

Казахстан, Алматинская область
Ескельдинский район, ул Оразбекова, 67

Индекс: 040500

Тел: 8 (72836) 3-05-05
Факс: 8 (72836) 3-03-27

Email:eskeldy-akimat@mail.ru

Новости

Уважаемые налогоплательщики!

14, 15 и 16 сентября 2017 года состоится семинар-совещание среди населения и налогоплательщиков по разъяснению налогового законодательства. Место и время проведения: 16.00. часов, Управление государственных доходов по Ескельдинскому району, кабинет №2. Управление государственных доходов по Ескельдинскому району
Подробнее Просмотры: 9 Категория: Объявления Дата: 16.11.2017

«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылыс бағдарламасы

"Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) Мемлекет басшысының 2016 жылғы 9 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген отырысында берген тапсырмасын орындау үшін әзірленді және халықтың қалың жігінің тұрғын үйге қолжетімділігін арттыру үшін тұрғын үй құрылысын ынталандырудың жаңа тәсілдерін әзірлеуге және оған қолданыстағы бағдарламалардағы тұрғын үй мәселелерін интеграциялауға бағытталған. Мемлекеттік тұрғын үй саясатында тікелей қаржыландырудан бюджеттен тыс қаржыландыруға көшуге басты көңіл бөлінетін болады. Инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған "Нұрлы жол"мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – "Нұрлы жол"мемлекеттік бағдарламасы) және Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде бөлінген тұрғын үй құрылысы саласындағы қаражат шоғырландырылып, осы Бағдарламада қайта бөлінетін болады. Тұтас алғанда, Бағдарламаны жеке инвестициялардың әлеуетін тартып іске асы...
Подробнее Просмотры: 76 Категория: Объявления Дата: 29.09.2017

Өрлеу жобасы- тимді жоба

Өрлеу жобасы- тимді жоба «Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің 2017 жылға арналған республикалық бюджеттен «Өрлеу» жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті ендіруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 13 ақпандағы № 52 қаулысымен бекітілді. «Өрлеу» жобасы дегеніміз – отбасының әлеуметтік белсенділігін арттыру бағытында келісім шарт жасасу арқылы мемлекеттік шартты ақшалай көмек (ШАК) – бағдарламаның шарттарын орындауға міндеттенген отбасыға әлеуметтік көмек көрсетудің белсенді нысандары көзделген қанатқақты жоба. «Өрлеу» жобасы ай сайынғы төлем түрінде шартты ақшалай көмек көрсетумен қатар, бірнеше мүмкіндіктер ұсынады: Жұмысқа орналасуға жәрдемдесуді; Мамандық алуды, қосымша мамандық алу үшін қайта даярлықтан өтуді; Қажет болған жағдайда отбасының әлеуметтік бейімделуіне жағдай жасауды к...
Подробнее Просмотры: 45 Категория: Объявления Дата: 29.09.2017

Уважаемые налогоплательщики!

21, 22 и 25 сентября 2017 года состоится семинар-совещание среди населения и налогоплательщиков по разъяснению налогового законодательства. Место и время проведения: 16.00. часов, Управление государственных доходов по Ескельдинскому району, кабинет №2. Управление государственных доходов по Ескельдинскому району
Подробнее Просмотры: 29 Категория: Объявления Дата: 14.09.2017

Жұмыс берушінің жауапкершілігі

Жұмыс берушінің жауапкершілігі Еңбек жолын жаңадан бастап келе жатқан жас мамандардың көпшілігі зейнетақыға қатысты мәселеге бас қатырып жатпайтыны рас. Бұл туралы сұрай қалсаң: «Қайдағы зейнетақы, не айтып тұрсыз?», - дейтіні сөзсіз. Өйткені олар үшін бүкіл өмір алда ғой! Бірақ, өмір заңы бар емес пе, аға ұрпақ секілді біз де өсеміз, есейеміз және қартаямыз. Иә, мойын бұрып қарағанша, қамшының сабындай өмірде зейнеткерлік жасқа жетіп қалғаныңды білмей де қаласың... Бәрін айт та бірін айт, қазіргі таңда азаматтар болашақ зейнетақысы туралы жас кезінен бастап ойлануы керек. Бұл заман талабы. Дегенмен бұл туралы қоғамда әр түрлі пікірлер бар. Біреулер: «Мені үкімет асырайды, далада қалдырмайды», - деп ойласа, басқалар: «Дүниені балаларыңа жина, солардың біліміне жұмса. Сонда олар жақсы білім алады, жақсы қызметке тұрады. Сөйтіп ата-анасын да асырай алады», - дейді. Ал енді біреулер тек өзіне ғана сенеді, жалақыларын конвертсіз,...
Подробнее Просмотры: 44 Категория: Объявления Дата: 08.09.2017

Работа АО «ЕНПФ» с активами проблемных эмитентов, переданными из накопительных пенсионных фондов.

Работа АО «ЕНПФ» с активами проблемных эмитентов, переданными из накопительных пенсионных фондов. В общем объеме в портфель АО «ЕНПФ» в результате консолидации пенсионных активов из накопительных пенсионных фондов были переданы проблемные финансовые инструменты 32 эмитентов на сумму 161,45 млрд. тенге по номинальной стоимости облигаций. С 2014 года задолженность по номинальной стоимости снизилась по переданным инструментам с 161,45 млрд. тенге до 36,45 млрд. тенге. Количество проблемных эмитентов сократилось с 32 до 19 компаний. По 2 компаниям задолженность полностью погашена (1,3 млрд. тенге по номинальной стоимости), по 4 компаниям произведено списание финансовых инструментов в связи с завершением процедуры банкротства и ликвидацией (10,2 млрд. тенге по номинальной стоимости), по 7 компаниям задолженность реструктурирована/урегулирована (113,4 млрд. тенге по номинальной стоимости). Необходимо отметить, что большинство дефолтов было допущено эмитентами...
Подробнее Просмотры: 33 Категория: Объявления Дата: 08.09.2017

Борьба с коррупцией продолжается

В управлении государственных доходов по Ескельдинскому району на постоянной основе проводится антикоррупционная работа. Особое внимание уделяется соблюдению норм служебной, трудовой дисциплины, а так же недопуска случаев антиобщественного поведения и влияние безупречного соблюдения государственными служащими этических норм на оценку их работы. На постоянной основе проводится ежедневный инструктаж сотрудников Управления о соблюдении антикррупционного законодательства РК. За семь месяцев 2017 года проведено девять технические учебы с сотрудниками управления по изучению антикоррупционной законодательной базы страны: «О государственной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции», Этического кодекса и др. Проведено шесть круглых столов на темы: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жалғасуда», «Общество и коррупция», «О коррупционных проявлениях», «Жемқорлыққа қарсы күрес және құқық бұзушылықты болдырмау...
Подробнее Просмотры: 56 Категория: Объявления Дата: 25.08.2017

Единый контакт-центр 1414

В целях создания благоприятных условий для услугополучателей Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГД) совместно с Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан запушен проект, в рамках которого на базе Единого контакт-центра 1414 консультации предоставляются не только по вопросам оказания государственных услуг, но и по наиболее актуальным вопросам, таким как «О всеобщем декларировании доходов и имущества физических лиц», «Об использовании электронных счетов-фактур» и «Порядок перемещения товаров из Перечня, ввозимых на территорию Республики Казахстан, к которым применяются пониженные ставки пошлин (ВТО)». Пак К.А. Главный специалист УГД по Ескельдинскому району
Подробнее Просмотры: 51 Категория: Объявления Дата: 25.08.2017

Изменения внесенные в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях с 25 июля 2017

Управление государственных доходов по Ескельдинскому району сообщает Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», вступившим в силу 25 июля 2017 года, внесены изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан (далее-КоАП). В частности, наряду с протестом прокурора предусмотрена возможность подачи в Верховный Суд ходатайств о внесении представления о пересмотре судебных актов по делам об административных правонарушениях. В соответствии с частью 4 статьи 851 КоАП уполномоченные органы (должностные лица), осуществлявшие производство по делу, вправе подавать ходатайства о внесении представления и принесении кассационного протеста через свои центральные органы. Несоблюдение данного порядка является основанием для возврата ходатайств без рассмотрения. Дополнительно разъясняем, что частями 8,9...
Подробнее Просмотры: 51 Категория: Объявления Дата: 25.08.2017

Акция «Требуй чек - выиграй приз!» продолжается

УГД по Ескельдинскому району сообщает, что в этом году предоставляется возможность нашим гражданам еще раз принять личное участие в общественном контроле по соблюдению налогового законодательства, при этом выигрывать ценные призы. Целью акции является воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг. Акция осуществляется в электронном формате через мобильное приложение по борьбе с теневой экономикой «Wipon» при поддержке НПП «Атамекен». Участвовать в акции могут граждане Республики Казахстан, подтвердившие приобретение товара, работы или услуги путем простого представления снимка фискального чека. В случае не выдачи фискального чека, граждане также могут пожаловаться на эти нарушения. Гранд финал пройдет в конце текущего года в Комитете государственных доходов, где будут разыграны ценные призы, в том числе главный приз - автомобиль. Победители в розыгрышах будут определяться по ме...
Подробнее Просмотры: 55 Категория: Объявления Дата: 22.08.2017